Zespół Elgra składa się z ponad 17 Specjalistów - Expertów
z Właścicielem firmy Piotrem Grabskim na czele.

Elgrę tworzą Pasjonaci, ulokowani w trzech Zespołach:

Zespół Handlowy

Zespół ds. Inwestycji

Magazyn/Logistyka